Bucătar

Durata: 6 luni – 720 ore
• 480 ore pregatire practica
• 240 ore pregatire teoretica

Obiectivul cursului
Formarea competenţelor de prelucrare corectă a materiilor prime, de pregătire a sortimentelor de preparate culinare, realizarea diferitelor decoruri şi aplicarea normelor de igienă şi siguranţa alimentaţiei.

Pregătire teoretică şi practică
Teorie:
• Tehnologie culinară
Modulele de pregătire teoretică se finalizează cu verificări scrise sau orale.

Practică:
Programa de pregătire practică este distribuită în 2 module:
1. Aplicaţii practice în bucătăria şi laboratorul bucătărie al centrului
Tematica de pregătire este repartizată astfel:
• Semipreparate culinare
• Gustări şi antreuri
• Supe, creme, ciorbe, consommé – uri,
• Preparate fel de baza
• Garnituri, salate, dulciuri de bucătărie
*Materiile prime şi auxiliare sunt asigurate de centru pentru fiecare cursant.

2. Practica în producţie se face în restaurante cu care Centrul Kolping a încheiat convenţii de practică.

Competenţe profesionale dobândite:
• Comunicarea la locul de muncă
• Desfăşurarea muncii în echipă
• Aprovizionarea cu materii prime şi auxiliare a locului de muncă
• Asigurarea condiţiilor igienico – sanitare
• Organizarea cadrului general de deschidere şi închidere a activităţii secţiei
• Prevenirea poluării mediului
• Întocmirea documentelor specifice
• Pregătirea antreurilor calde şi reci; pregătirea fripturilor
• Pregătirea gustărilor calde şi reci; pregătirea mâncărurilor din carne
• Pregătirea mâncărurilor din legume, orez, ouă, paste făinoase
• Pregătirea preparatelor lichide; prepararea dulciurilor (deserturilor)
• Prepararea fondurilor, glase – urilor; prepararea mâncărurilor din peşte şi fructe de mare
• Realizarea acţiunilor de supervizare şi control
• Realizarea aluaturilor de bază
• Realizarea salatelor; realizarea sosurilor

Acte necesare la inscriere:
• copie BI / CI;
• certificat naștere;
• certificat căsătorie;
• copie după ultimul act de studii;
• adeverință medicală cu mențiunea “apt pentru cursul de…”;
• cerere iscriere(se obtine de la sediul organizatiei);