Cameristă

Durata: 3 luni, 360 ore
• 120 de ore pregătire teoretică
• 240 de ore pregătire practică

Obiectivul cursului
Cursul îşi propune formarea competenţelor de efectuare a serviciilor hoteliere, aplicarea legislaţiei specifice unităţilor de cazare.

Pregătire teoretică şi practică
Teorie:
• Tehnica activităţii de cazare
• Limbă străină
Modulele de pregătire teoretică se finalizează cu verificări scrise sau orale.

Practică:
Pregătirea practică se desfăşoară în hotelurile cu care Centrul Kolping a încheiat convenţii de practică, sau în hotelurile în care lucrează cursanţii.
La alegerea locului de derulare a practicii au prioritate hotelurile care au nevoie de personal, pentru a putea oferi cursantului şi o perspectivă de angajare.
La finalizarea perioadei de practică, cursantului i se eliberează o adeverinţă cu calificativul obţinut.

Competenţe profesionale dobândite
• Aplicarea normelor igienico – sanitare
• Aplicarea NPM şi NPSI
• Comunicarea eficientă cu clienţii
• Planificarea activităţii proprii în cadrul echipei
• Raportarea activităţii proprii
• Aranjarea camerei
• Efectuarea de servicii de curăţenie în camere şi zone comune
• Efectuarea de servicii de curăţenie în toalete şi băi
• Oferirea de servicii suplimentare
• Comunicare în limba modernă