Colaboratori

Centrul Kolping de Formare Profesională menţine legături şi colaborează cu alte societăţi de formare profesională, cu hoteluri, şi alţi parteneri precum:
- SC. Maestra S.R.L
- S.C. Dima Consulting Group S.R.L.
- Şcoala de Formare Managerială în Turism
- Universitatea Transilvania din Braşov
- Colegiul Tehnic Maria Baiulescu
- Colegiul Naţional Economic Andrei Bârseanu
- Asociaţia Novum, etc.
Aceşti colaboratori susţin activitatea centrului de formare prin furnizarea elevilor şi studenţilor, formarea personalului, asigurarea locurilor de practică pentru cursanţi, etc.