Despre noi

Centrul Kolping de Formare Profesională oferă posibilitatea de calificare şi perfecţionare în domeniul hotelier, al pensiunilor turistice şi agro-turistice.

În atenția muncii noastre se află omul ca profesionist. Încurajăm cursanții să-şi dezvolte aptitudinile, talentele, să dobândească noi competențe prin care să devină competitivi pe piața muncii.

Centrul Kolping dispune de două locații pentru formare, în Brașov și Caransebeș. Infrastructura noastră este adaptată corespunzător:
- Săli de clasă echipate cu mijloace audio – video;
- Restaurant – şcoală;
- Bucătărie – şcoală;
- Spații de practică pentru hotelărie;
- Bibliotecă de specialitate;
- Sală de conferințe cu o capacitate de 120 de locuri, în Brașov.

Suntem furnizor autorizat de formare profesională. Organizăm stagii de pregătire practică în locațiile proprii sau ale partenerilor din ţară şi străinătate.