Proiecte

 

STAGII DE PRACTICĂ PENTRU STUDENȚI
Proiectul funcţionează încă din anul 2010 și reuşește să atragă anual peste 30 de practicanţi. Acești tineri sunt fie studenţi ai Universităţii Transilvania din Braşov, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor, specializarea Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor, fie elevi ai Colegiului Tehnic Maria Băiulescu sau ai Colegiului Naţional Economic Andrei Bârseanu.

Grupele de maxim 5 persoane participă la stagii de practică de 3 săptămâni în Hotelului – şcoală Kolping din Braşov.

Pe parcursul orelor de practică, elevii şi studenţii au ocazia să viziteze fiecare departament din hotel, de la housekeeping, recepţie, contabilitate și până la formare profesională.

Până în anul 2012, proiectul a fost finanțat cu sprijinul Ministerul Federal al Cooperării Economice şi Dezvoltării (BMZ). În prezent proiectul este susținut din surse financiare proprii.

CALIFICAREA TINERILOR ÎN MESERIA BUCĂTAR
Proiectul s-a adresat studenţilor (nivel licență și master) din cadrul Universității Transilvania din Brașov. Aceștia au beneficiat de cursuri gratuite de calificare pentru meseria de Bucătar. Tinerii au parcurs o parte de teorie referitoare la arta culinară şi o parte de pregătire practică, în Hotelului Kolping din Braşov.

Proiectul a pus un mare accent exersarea practică a deprinderilor într-un complex modern, complet dotat și utilat.

În viitor avem în vedere continuarea unor astfel de cursuri adresate tinerilor. Pe lângă obținerea unei calificări, dorinţa noastră este de a completa activitatea formativă de care au beneficiat în liceu şi facultate.

Proiectul a fost finanțat cu sprijinul Ministerul Federal al Cooperării Economice şi Dezvoltării (BMZ), Capitolul 2302 Titlu 687 03 „Măsuri în vederea sprijinirii structurilor sociale şi a formării socio-politice în cadrul anilor financiari 2010-2012.

INSERŢIA TINERILOR PE PIAŢA MUNCII
Încă din anul 2011, Centrul Kolping de Formare Profesională a fost implicat în proiectul ”Fit for Future”. Proiectul, inițiat de Clubul Economic German, se desfășoară cu participarea anuală a 26 de licee şi firme cu capital german din Braşov.

Proiectul este promovat în colegiile din Braşov și are scopul de a-i motiva pe elevi să urmeze un stagiu de pregătire practică, timp de o săptămână, în cadrul unor companii de renume pe piața brașoveană. In felul acesta tinerii se pot convinge de alegerea lor vocaţională, pot dobândi mai multe informații cu privire la traseul profesional, dar şi cunoaște centrele de formare profesională din Braşov.
Tinerii liceeni au realizat că acest tip de practică este bine venită. Ei și-au putut da seama dacă sunt pregătiți pentru meseria aleasă şi dacă posedă calitățile și competențele cerute de firmele germane din Brașov.

Proiectul a fost susținut din surse financiare proprii, provenind din activitatea de turism – cazare, masa, evenimente, pe care o desfășoară Hotelul Kolping *** din Brașov.

INSERŢIA ŞOMERILOR PE PIAŢA MUNCII
Centrul Kolping de Formare Profesionlă are ca obiectiv general îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor aflate în şomaj pentru asigurarea unei forţe de muncă cu un nivel de calificare ridicat, dinamică şi competitivă, capabilă să se adapteze la cerinţele unei pieţe a muncii flexibilă şi incluzivă.

Proiectul “Parteneriat in cadrul Centrului Kolping de Formare Practica in Turism”, finanțat prin Programul PHARE / 2004, a avut scopul de a promova calitatea si productivitatea la locul de munca pentru personalul sectorului turistic (unitati hoteliere si de alimentatie publica) din judetele Regiunii Centru. Proiectul a urmărit o strategie de integrare pe piaţa muncii care consideră că dezvoltarea resurselor umane pe termen lung nu se poate face prin încadrarea întâmplătoare la un loc de muncă, gest adesea cauzat de nevoia unui venit urgent. Proiectul a avut un grup ţintă de 120 de şomeri, şomeri tineri şi de lungă durată.

Dintre rezultate amintim:

– informare, consiliere, mediere, orientare profesională pentru 120 de şomeri;

– calificarea a 120 de şomeri în meseriile de bucătar, ospătar, cameristă;

– semnarea de acorduri de parteneriat cu firme în căutarea de personal calificat;

– consolidarea curriculei practice;

– perfecționarea tehnicilor de predare cu ajutorul a doi specialiști dintr-o unitate similară din Frankfurt (Kolping Bildungswerk Diozesanverband Limburg e.V.), printr-un transfer de know-how cu impact semnificativ în domeniul învățământului hotelier din regiunea Centru.