Stagii de practică

Durata: 90 ore, 1 luna
Obiectivul cursului
Stagiul de practica îşi propune formarea competenţelor de efectuare a serviciilor hoteliere, aplicarea legislaţiei specifice unităţilor de cazare, organizarea activitatilor hoteliere, managementul resurselor umane.

Pregatire practică
Timp de 90 ore, practicantul parcurge urmatoarele departamente din cadrul hotelului:
• Departamentul housekeeping (serviciul de etaj, spalatorie, călcătorie)
• Departamentul bucatarie
• Departamentul restaurant
• Departamentul front office

Competenţe profesionale dobândite
• Aplicarea normelor igienico – sanitare
• Aplicarea NPM şi NPSI
• Comunicarea eficientă cu clienţii
• Planificarea activităţilor proprii în cadrul echipei
• Efectuarea de servicii de curăţenie în camere şi zone comune
• Comunicare
• Aprovizionarea cu materii prime şi auxiliare a locului de muncă
• Asigurarea condiţiilor igienico – sanitare
• Organizarea cadrului general de deschidere şi închidere a activităţii secţiei